• Tietosuojaseloste - Digelius Music Online Shop

Tietosuojaseloste – Digelius Music Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

Laadittu 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Digelius Music Oy
Laivurinrinne 2, 00120 Helsinki
+358 9 666 375
y-tunnus: 0195592-5

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Digelius Music Oy / Risto Nevanlinna
Laivurinrinne 2, 00120 Helsinki
+358 9 666 375
risto@digelius.com

3. Rekisterin nimi
Digelius Music Oy:n verkkokaupan (Digelius Music Online Shop) asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste sopimus, jossa
rekisteröity on rekisteröitynyt Digelius Music Online Shopin asiakkaaksi. Peruste henkilötietojen
käsittelylle on myös henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen,
yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
  • Asiakkuuden ylläpitäminen
  • Tilausten toimitus, käsittely ja arkistointi
  • Verkkokaupan toiminnan ja palveluiden kehittäminen
  • Asiakaskokemuksen parantaminen
  • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
  • Väärinkäytösten estäminen
  • Paremman asiakaspalvelun tarjoaminen

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, asiointikieli, sähköpostiosoite ja ostoshistoria.
Tietoja käsitellään niin pitkään kuin rekisteröity on Digeliuksen
verkkokaupan asiakas. Rekisteröidyn pyynnöstä tietojen käsittely loppuu
aiemmin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta asiakkaan rekisteröityessä verkkokauppaan. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan ilmoituksen perusteella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Emme myy tai luovuta mitään tietojasi kolmansille osapuolille. Emme
julkaise tietojasi missään.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla,
niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan
asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja
tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti
ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä
työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin
perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta
pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on
suojattu teknisin ratkaisuin.

9. Sinun oikeutesi rekisteröitynä henkilönä

Tarkastusoikeus

Digelius Music Oy tarjoaa sinulle oikeuden tarkastaa sinua koskevat
käsittelemämme henkilötiedot. Voit ottaa meihin yhteyttä pyytäen meitä
kertomaan käsittelemämme sinua koskevat henkilötiedot sekä käsittelyn
perusteen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on myös oikeus väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai
tarpeettoman tiedon korjaamiseen tai täydentämiseen.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit myös pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä sähköpostin osoitteeseen
info@digelius.com

tai ottamalla meihin yhteyttä edellä selostettuihin osoitteisiin.

Edellä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on myös lainsäädännössä
taattu oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä
jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka,
taikka jossa väitetty henkilötietoasetuksen rikkominen on tapahtunut.
Suomessa kyseinen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Din kundvagn är tom

Villkor

För att handla på Digelius Music Online Shop måste du ha fyllt 18 år. Vi förbehåller oss rätten att annullera ordrar från personer som uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar.
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för skrivfel och ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m.
Samtliga priser är inklusive moms. Du betalar en fraktkostnad per beställning.
Beställningar behandlas bara på vardagar.

Leverans

Frakt

Din beställng skickas med Finska posten (brev, stort brev och postpaket) eller DHL (Small Packet Priority).

Leveranstid Finland

C:a 2-3 arbetsdagar.

Leveranstid utanför Finland (Priority mail och DHL).

Europa: c:a 3-6 arbetsdagar.
USA och Kanada: c:a 6-14 arbetsdagar.
Resten av världen: c:a 6-20 arbetsdagar.

Betalningssätt (leverans till Finland och Åland)

Nätbank och kreditkort

Du kan betala på nätbank eller med kreditkort. Din betalning debiteras av vår samarbetspartner, Checkout Finland.

PayPal

Betala bekvämt med PayPal.

Förhandsbetalning

Med din orderbekräftelse får du uppgifter om beställda varor, slutbeloppet, ett referensnummer och våra bankinformation. När din betalning är på vårt konto, skickar vi dig din bestälning.

Faktura

Kontakta oss om du är fakturakund hos Digelius Music Ab, så aktiverar vi ditt konto också i Digelius Music Online Shop.

Betalningssätt (leverans utanför Finland och Åland)

Kreditkort

Du kan betala med Visa, Visa Electron och Mastercard. Ditt kreditkort debiteras av vår samarbetspartner, Checkout Finland.

PayPal

Betala bekvämt med PayPal.

Ångerrätt

Vid köp av varor på Digelius Music Online Shop gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

Om Kunden vill ångra ett köp som gjorts via Digelius Music Online Shop ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till

Digelius Music
Laivurinrinne 2
FI-00120 Helsinki
FINLAND
tel. +358 9 666375, fax +358 9 628950
info@digelius.com

på det sätt som anges här. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram.

Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Digelius Music. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Säljaren enligt de metoder och anvisningar som anges på webbplatsen.

När Kunden ångrar sitt köp betalas det belopp som Kunden betalat för varan tillbaka till Kunden, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Säljaren erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Säljaren rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Säljaren betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Kundens meddelande om utövande av ångerrätten mottogs. Säljaren får dock vänta med återbetalningen tills Säljaren tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Sekretesspolicy

Digelius Music Ab förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer.

Presentkort som använts för ditt inköp.

Suodata tuotteita